Tarieven

De rekening van Tandartspraktijk Kies & Co is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling door een van onze tandartsen of mondhygiënisten hebben plaatsgevonden. Op onze declaratie staat elke verrichting omschreven met een code. Deze standaard verrichtingen en codes zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld. Vanaf 1 januari 2013 zijn de tarieven van deze standaard verrichtingen in de mondzorg landelijk vastgesteld door het Nederlandse Zorg Autoriteit. Alle informatie over actuele tarieven en de vergoedingen van alle zorgverzekeraars in Nederland vind je op www.allesoverhetgebit.nl.

Zie onderstaand de Tarievenlijst tandheelkundige zorg 2013 van het NMT.