Keurmerken tandartspraktijk

Keurmerken

Als consument kom je honderden keurmerken, kwaliteitsstempels, erkenningsregelingen, etc. tegen. Wat stelt het allemaal voor en welke waarde kun je eraan hechten? Tandartspraktijk Kies & Co kent de onderstaande keurmerken.

KRT-logoKwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Het KRT is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Het KRT is een keurmerk en zorgt ervoor dat een tandarts zijn vak bijhoudt. Dus ben je op zoek naar een tandarts die aan kwaliteitsbevordering doet? Kies dan voor een tandarts die staat ingeschreven in het KRT. Want dan kies je voor een tandarts die zijn vakkennis bijhoudt, die de gedragsregels respecteert, de praktijkrichtlijnen naleeft, die aandacht heeft voor zijn patiënten en bovendien open staat voor vragen en feedback. En die in de Nederlandse taal communiceert. Lees hier meer over KRT.

KNMT

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsvereniging van tandartsen in Lidmaatschap KNMTNederland. De KNMT ondersteunt tandartsen in het uitoefenen van hun beroep en behartigt de belangen van de tandarts in Nederland. Ruim 80 % van de beroepsgroep is lid van de vereniging. Naast de belangen van haar leden, ziet de KNMT het als haar taak de belangen van de mondgezondheid in zijn algemeenheid te vertegenwoordigen.

BIG

Het BIG-register valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het BIG register kun je zien of iemand ziBIGjn opleiding heeft afgerond, gespecialiseerd is en of deze persoon het beroep van tandarts uit mag oefenen.

De persoonlijke BIG-registratienummers vind je op de pagina Kies & Co Team. Daar kun je ook doorklikken naar onze BIG-registratie.

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)

KRM zorgt voor deskundigheidsbevordering van mondhygiënisten met een hoge, KRM logomeetbare kwaliteitsnorm op het gebied van bij- en nascholing. Alle bij het KRM ingeschreven mondhygiënisten zijn in het bezit van een rechtsgeldig HBO-diploma waaruit blijkt dat de opleiding tot mondhygiënist met succes is afgerond. De titel mondhygiënist is een wettelijk beschermde titel waar een vierjarige HBO-opleiding aan vooraf gaat. Een geruststellende gedachte: bij een mondhygiënist met het KRM keurmerk, kunt u gerust uw mond open doen.

NVM

nvm-logoNVM mondhygiënisten is de beroepsorganisatie voor mondhygiënisten in Nederland. NVM mondhygiënisten staat borg voor professionele preventieve mondzorg. Dit doet zij door de belangen van mondhygiënisten zo goed mogelijk te behartigen. De NVM zet zich in voor een stevige positie van de beroepsgroep. Met kwaliteit als onderscheidend element. Vanaf de HBO opleiding tot aan het pensioen. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op een leven lang een gezonde, schone mond!