Onze praktijk is weer open!

Update corona en mondzorg praktijken

Uit de persconferentie van minister-president Rutte van 21 april jl., is duidelijk geworden dat mondzorgpraktijken de reguliere mondzorg -op verantwoorde en gepaste wijze- kunnen hervatten. Om je veilig te kunnen behandelen – en wij veilig kunnen werken – volgen wij hierbij de leidraad van het KNMT (de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen) en de mondzorgkoepels.

Alle afspraken gaan door tenzij…

Alle reguliere afspraken en behandelingen gaan vanaf nu door van patiënten die volkomen gezond zijn. Dus tenzij:

 • je corona hebt of korter dan 14 dagen geleden hebt gehad;
 • je gezinsleden/huisgenoten corona hebben of korter dan 14 dagen geleden hebben gehad;
 • je in thuisisolatie bent;
 • je korter dan 2 weken geleden genezen bent van corona
 • je korter dan 2 weken geleden in een aangemerkt risicogebied voor corona bent geweest;
 • je symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥ 38°C) vertoont;
 • je 70 jaar of ouder bent;
 • je een chronische afwijking of aandoening hebt, waardoor je afweer verlaagd is.

Wij volgen dezeCorona-richtlijnen

Wat is belangrijk om te weten voor een bezoek aan onze praktijk:

 • HANDHYGIËNE omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij je bij betreden van de praktijk vragen je handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken je daarna je gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • WACHTRUIMTE in de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
 • TIJD kom niet te vroeg, dus kom het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • AANWIJZINGEN volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • ALLEEN kom alleen naar je afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal één ouder of begeleider meekomen.
 • VERLAAT verlaat na je behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen je ontvangen met een glimlach, maar kunnen je de hand dus helaas niet schudden. Wij bedanken je voor het begrip.

Onze hygiënemaatregelen

Wij volgen alle door het KNMT (de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen) opgegeven richtlijnen om besmettingsgevaar voor patiënten en onze medewerkers te voorkomen. Wij hebben ons daar de afgelopen periode goed op voorbereid. Heb je vragen of ben je toch onzeker? Bel ons dan gerust even voor overleg.

Wat als je spoedklachten hebt bij corona?

Patiënten die corona hebben of korter dan 14 dagen geleden zijn genezen van corona, symptomen vertonen passend bij corona, gezinsleden/ huisgenoten hebben die aan voorgaande punten voldoen en/of een verhoogde kans hebben op infectie; zullen wij voor spoed-/ pijnklachten doorverwijzen naar het speciaal hiervoor ingerichte Corona Centrum Acute Mondzorg (CAM). Bel ons en wij helpen je verder.

Meer informatie van de Rijksoverheid

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM en van de Rijksoverheid. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351.