Praktijkregels Kies&Co

Van harte welkom in onze praktijk.

Wij vinden duidelijkheid in onze wederzijdse communicatie belangrijk. Allereerst voor jou, zodat je weet hoe wij werken om een optimale en duurzame mondgezondheid te behouden tegen zo laag mogelijke kosten.

Samen werken aan mondgezondheid

 1. Wij controleren volwassenen 1- of 2-maal per jaar en kinderen 2 – 3-maal per jaar. Ook als je (nog) geen pijnklachten hebt.
 2. Controleren wij regelmatig en heb je toch een pijnklacht? Bel dan voor 9 uur. Een van onze collega’s helpt je dezelfde dag.
 3. Extracties plannen wij alleen in de ochtend. Bij complicaties, kunnen we die dezelfde dag nog oplossen.
 4. Pijnklachten of ongelukken buiten openingstijden? Bel het spoednummer voor de dienstdoende tandarts in onze regio.

Afspraken

 1. Het is handig om bij een bezoek direct de volgende afspraak in te plannen. Je voorkomt daardoor een wachttijd.
 2. Is er geen vervolgafspraak, dan sturen wij je per email een uitnodiging voor je periodieke controle.
 3. Afspraken bevestigen wij per e-mail en kun je met 1-klik direct in je digitale agenda plaatsen.
 4. Enkele dagen voor je afspraak sturen wij een e-mail ter herinnering.
 5. Een afspraak kun je tot 48 uur van tevoren kosteloos verplaatsen. Dit kan alleen telefonisch (alleen in weekend ook via e-mail)!
 6. Kom je te laat en resteert er niet voldoende behandeltijd, kom je een afspraak niet na of zeg je deze binnen 48 uur af? Conform de landelijk vastgestelde richtlijn brengen wij dan, ongeacht de reden, de gereserveerde tijd in rekening. Dit is maximaal 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. De declaratiecode is C90: “Niet nagekomen afspraak”. Wij maken hiervan een registratie op je patiëntenkaart.
 7. Indien je herhaaldelijk te laat komt en/of een afspraak niet nakomt, heeft Kies & Co het recht je uit te schrijven. Wij zullen je dan verzoeken een andere tandarts te zoeken.

Nota

 1. Wijzigt je e-mailadres, woonadres, gezondheid status of verzekering? Geef dat via onze website aan ons door.
 2. Voor behandelingen die meer kosten dan € 150 sturen wij je vooraf altijd een begroting.
 3. Je hoeft bij ons niet contant te betalen. De nota wordt door UwNota bij je verzekeraar geïnd of per email toegestuurd.
 4. Indien je herhaaldelijk een nota te laat betaalt of zelfs niet betaalt, heeft Kies & Co het recht je uit te schrijven. Wij zullen je dan verzoeken een andere tandarts te zoeken. Dit laat onverlet dat alle openstaande facturen, eventueel inclusief incassokosten, betaald dienen te worden, voordat een dossier zal worden doorgestuurd.

Vergoeding verzekeraar

Wij raden je aan om de website www.allesoverhetgebit.nl eens te bezoeken. Daar vind je alle informatie over vergoedingen door je zorgverzekeraar. Ook kun je verzekeringen vergelijken. Verder vind je hier veel andere nuttige en belangrijke informatie.

Privacy en persoonsgegevens

Lees ook onze privacy-pagina voor uitleg over hoe wij omgaan met privacy en met jouw gegevens.

Noteer svp deze belangrijke gegevens:

– Telefoonnummer Kies & Co: 030 – 688 22 49
– Spoednummer buiten openingstijden: 020 – 30 34 500
– Vragen over onze nota? Bel Infomedics: 036-203 19 00
– Wijzigingen gegevens: info@kiesenco.com