Klachtenprocedure

Samen oplossen

Wij doen alles om je op je gemak te stellen, goed te informeren en de beste tandheelkundige zorg te bieden. Mocht je desondanks ontevreden zijn, of van mening bent dat wij je onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, laat het ons dan direct weten. Bel ons of laat het via onderstaand formulier weten.

Klacht doorgeven

InformatiepuntLidmaatschap KNMT

Komen we er desondanks samen niet uit, dan kun je een stapje verder gaan en het onafhankelijke Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) bellen. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT en bereikbaar op 0900 – 20 25 012 (€ 1,- per gesprek). De TIP-medewerker kan u verder adviseren.

Klachtenregeling

Indien het TIP niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de KNMT-klachtenregeling , waar Kies & Co en haar medewerkers bij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Indien je je klacht bij het KNMT wil melden, gebruik dan het KNMT-klachtenformulier. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Garantiefonds Mondzorg

Garantieregeling MondzorgZorgverleners in de mondzorg (tandartsen (-specialisten), mondhygiënisten en tandprothetici) staan voor de kwaliteit van zorg die zij leveren. Om deze reden is Tandartspraktijk Kies & Co ook aangesloten op de KNMT-module ‘Waarborgfonds’. Dit is een waarborgfonds die regelt dat patiënten de zekerheid hebben dat, indien de Klachtencommissie een klacht gegrond verklaart, de eventuele herstelbehandeling volledig verzorgd kan worden. Alle kosten, inclusief eventuele techniekkosten, worden dan door dit garantiefonds gedekt. Kies & Co biedt haar patiënten hiermee extra zekerheid.