Tarieven

Landelijk vastgestelde tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de declaratie staat elke verrichting omschreven met codes die door de overheid zijn vastgesteld. Aan elke code is een door de overheid vastgesteld tarief gekoppeld. Hieronder vind je deze codes en tarieven. Deze zijn voor alle tandartsen en mondhygiënistes gelijk.

Velden waar een * bij staat kan mogelijk extra materiaal- en techniekkosten in rekening gebracht worden.

I. Consultatie en diagnostiek

a. Diagnostisch onderzoek

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
C11 Periodieke controle 21.29
C13 Probleemgericht consult 21.29

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
C22 Schriftelijke medische anamnese 21.29
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 100.86
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28.02
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak 56.04

c. Toeslagen en diversen

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
C80 Mondzorg aan huis 16.81
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 44.83
C85 Weekendbehandeling 21.29
C86 Avondbehandeling 21.29
C87 Nachtbehandeling 21.29
II. Maken en/of beoordelen foto’s
Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
X10 Kleine röntgenfoto 15.69
X21 Kaakoverzichtsfoto 67.24
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 67.24
X24 Schedelfoto 30.26
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 129.58
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 56.04
III. Preventieve mondzorg
Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min 12.56
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min 12.56
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min 12.56
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement 25.22
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 16.81
M10 Fluoridebehandeling, methode I 28.02
M20 Fluoridebehandeling, methode II 22.41
M61 * Mondbeschermer 25.22
IV. Verdoving
Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
A15 Oppervlakte verdoving 7.28
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 14.01
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs
V. Verdoving door middel van een roesje
Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 28.02
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 28.02
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 35.82
VI. Vullingen
Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11.21
V60 Indirecte pulpa-overkapping 16.81
V70 * Parapulpaire stift 11.21
V80 * Wortelkanaalstift 19.61
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8.42
V11 Eénvlaksvulling 22.41
V12 Tweevlaksvulling 36.42
V13 Drievlaksvulling M 47.63
V14 Kroon van plastisch materiaal 67.24
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 67.24
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling 11.21
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling 22.41
V30 Sealen eerste element 25.22
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting 14.01
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5.60
VII. Wortelkanaalbehandelingen

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21.29
E02 Indirecte pulpa-overkapping 39.23
E03 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 30.82

b. Wortelkanaalbehandeling

Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 44.83

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten 46.81
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 100.86
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 145.69
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 190.52
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 235.35
E85 Elektronische lengtebepaling 14.01
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16.81
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44.83

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
E51 Verwijderen van kroon of brug 33.62
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 28.02
E53 Verwijderen van wortelstift 39.23
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28.02
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28.02
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 39.23
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 28.02

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 78.45
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 50.43
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 42.03
E64 Afsluiting van open wortelpunt 44.83

Initiële wortelkanaalbehandeling

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 56.04
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 28.02

Bleken

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44.83
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16.81
E97 * Uitwendig bleken per kaak 70.04
E98 * Materialen voor thuisbleken kostprijs
E40 * Directe pulpa-overkapping 28.02
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11.21
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22.41
E44 Verwijderen spalk 5.60
E45 Aanbrengen rubberdam 11.21

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
E31 Snij-/ hoektand 112.07
E32 Premolaar 156.90
E33 Molaar 201.73
E34 * Aanbrengen retrograde vulling 22.41
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie 78.45
E37 Kijkoperatie 67.24
E86 Gebruik operatiemicroscoop 75.65
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 56.04
VIII. Kronen en bruggen

a. Inlays en kronen

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
R08 * Eenvlaks composiet inlay 67.24
R09 * Tweevlaks composiet inlay 128.88
R10 * Drievlaks composiet inlay 168.11
R11 * Eenvlaksinlay 100.86
R12 * Tweevlaksinlay 156.90
R13 * Drievlaksinlay 224.14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 28.02
R24 * Kroon 246.56
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd 67.24
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 56.04
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal 33.62
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode 56.04
R33 * Gegoten opbouw, directe methode 112.07

b. Brugwerk

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
R40 * Eerste brugtussendeel 168.11
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 84.05
R46 * Brugverankering, per anker 56.04
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 140.09
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk 28.02
R55 * Gipsslot met extra afdruk 28.02
R60 * Plakbrug zonder preparatie 112.07
R61 * Plakbrug met preparatie 168.11
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 39.23
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee 22.41

c. Restauraties diversen

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 61.61
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 61.64
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 33.62
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22.41
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22.41
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug 56.04
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 28.02
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 28.02

d. Schildje van keramiek of kunststof

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 67.24
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 112.07

e. Temporaire voorzieningen

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
R80 * Temporaire, eerste voorziening 28.02
R85 * Temporaire, volgende voorziening 11.21
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX. Kaakgewrichtsbehandelingen

a. Kaakgewrichtsklachten

Onderzoek/diagnostiek

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 140.09
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 89.66
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 61.64

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
G61 Instructie spieroefeningen 56.04
G62` * Occlusale spalk 151.30
G63 * Repositiespalk 224.14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28.02
G65 * Indirect planmatig inslijpen 308.20
G66 Biofeedbacktherapie 50.43
G67 Behandeling triggerpoint 61.64
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding 56.04

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
G69  * Opbeetplaat 61.64

b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
G10 Niet standaard beetregistratie € 84.05

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
G11 Scharnierasbepaling 84.05
G12 Centrale relatiebepaling 78.45
G13 Protrale/laterale bepalingen 56.04
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 504.32
G15 Voor het behouden van beethoogte 28.02
G16 Therapeutische positiebepaling 28.02
G20 Beetregistratie intra-oraal 56.04

c. Snurk- en slaapstoornisbeugel

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 280.18
G72 Controlebezoek MRA 28.02
G73 * Reparatie MRA met afdruk 44.83
X. Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

X. Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
H11 Trekken tand of kies 42.03
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 31.38
H21 Kosten hechtmateriaal 5.93
H26 Hechten weke delen 61.64
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 56.04
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16.81

b. Onderdeel B

Wortelpuntoperatie per tandwortel

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 56.04
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 67.24
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 50.43
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 33.62
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 67.24
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 89.66
H44 Primaire antrumsluiting 61.64
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 78.45

Cyste-operatie

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
H60 Marsupialisatie 78.45
H65 Primaire sluiting 151.30

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

Code M/T * Omschrijving prestatie Tarief (in euro’s)
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 78.45
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 151.30
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 106.47
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 179.31

Tarievenlijst downloaden? NZa tarievenlijst mondzorg 2014 (PDF 1MB)

Wilt u de officiële tarieven van de NZa liever doorbladeren?
Bekijk dan de Viewer hieronder.