Tarieven

Landelijk vastgestelde tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de declaratie staat elke verrichting omschreven met codes die landelijk door de overheid zijn vastgesteld. Aan elke code is een door de overheid vastgesteld tarief en toelichting op de behandeling gekoppeld. Tarieven zijn voor alle tandartsen en mondhygiënistes gelijk.

Wij adviseren om de website van onze brancheorganisatie te raadplegen voor deze landelijke tarieven en toelichting daarop: www.allesoverhetgebit.nl. Met deze code kun je op deze website ook heel handig vaststellen of je verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt. Zo voorkom je financiële verrassingen achteraf.

Wil je de tarievenlijst liever downloaden? NZa tarievenlijst mondzorg 2014 (PDF 1MB). De officiële tarieven van de NZa liever online doorbladeren, kan ook. Bekijk dan de Viewer hieronder.