Nederlanders weten te weinig over mondgezondheid

Basiskennis over het gebit is wel voldoende,Hoe gezond is je mond test

maar uit de resultaten van de publiekstest ‘Hoe gezond is je mond?’ blijkt dat Nederlanders wel te weinig weten over het onderwerp mondgezondheid. De basiskennis over mondverzorging is echter wel voldoende. Ruim 10.000 mensen deden al de test, die gelanceerd werd tijdens de Dag van de Gezonde Mond in maart 2014.

 

Dag van de Gezonde Mond

Deze dag wordt sinds 2008 wereldwijd gevierd en stond in Nederland dit jaar in het teken van de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid. Een ongezonde mond heeft een verband met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes, vroeggeboorte, obesitas en zelfs dementie.

Voldoende basiskennis

Meer dan 10.000 mensen deden de publiekstest – die geen commercieel doel heeft – op hun desktop, laptop, smartphone of tablet. De basiskennis over de verzorging van het gebit is bij het merendeel voldoende. Zo weet 78 procent van de deelnemers dat ze minimaal twee keer per dag hun tanden moeten poetsen en is bij 65 procent bekend dat het verstandig is om twee keer per jaar bij de tandarts langs te gaan.

Weinig kennis over mondgezondheid

Uit de publiekstest kwam naar voren dat er weinig bekend is over mondgezondheid. Slechts 13 procent van alle deelnemers blijkt een goede kennis te hebben over hun mondgezondheid. Zo weten de meeste mensen wel dat roken slecht is voor het tandvlees, maar weet nog geen derde dat parodontitis (ontstoken tandvlees en kaaktandbot) te vergelijken valt met een open wond van 15cm. Verder weet minder dan de helft dat maar liefst 47 procent van alle 75-plussers nog eigen tanden en kiezen heeft.

Belang van gezonde mond

Rob Barnasconi, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), benadrukt het belang van een gezonde mond: “De mond is een enorm belangrijk orgaan in je lichaam. Je gebruikt je mond continu: om te praten, te eten, te lachen, te drinken of te zoenen. Wat veel mensen niet weten is dat de mond ook veel verklapt over hoe het met iemands algehele gezondheid is gesteld. En andersom kan een slechte mondgezondheid een bedreiging vormen voor de algehele gezondheid.”

Doe de test!

Met deze publiekstest wil de KNMT een grote(re) groep Nederlanders bewust maken van het belang van een gezonde mond. De test daagt deelnemers uit om vragen te beantwoorden en er op die manier achter te komen hoe gezond hun mond is. De test is nog steeds te doen op www.hoegezondisjemond.nl

Ben je ook nieuwsgierig naar onze andere nieuwsberichten over mondgezondheid en preventie?